torsdag 2 februari 2017

6. Pigornas godnattsaga

6. Pigornas godnattsaga

Så här börjar sagan om Elsa från Värend, och om hur hon bröt belägringen av Barskärsvik och tvingade fiendens befälhavare att kapitulera, genom att på Barskärs klippor och stränder med list, brännvin och trolldom besegra tvåhundra knektar och sjömän på en och samma kväll.

Det var en gång en flicka som hette Elsa och var född av snälla bondföräldrar på en gård i Bryterum här i Värends län och landskap. Byn ligger lite längre uppåt skogen till, där man varken ser eller hör havet så som vi gör, utan bara anar att det nog finns någonting annat och okänt bortom det blå diset över slättlandet där nere där skogen tar slut och den vilda forsen verkar lugna sig.

Elsa ville inte bli bonde eller bondhustru, utan valde att följa järnforornas stig ner längs forsens ravin, som de rastlösa unga döttrarna och sönerna från trakten alltid vandrat ner till Barskärsviken och skeppen. Dessa unga, som från barndomen ofta avbröt vad nyttigt de sysslade med, för att med längtan och avund se på fåglarnas flykt, och lyssna på forsens sång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar