torsdag 9 februari 2017

16. Födde i kryddkrämargården d. 25 november: en son

16. Födde i kryddkrämargården d. 25 november: en son

Det var en glad och festlig men kort dag, som följde på en lång och kall natt. Solvärmen gjorde att frostglittret i träden och på gatstenarna ångade iväg, lätt och halvt osynligt, som dansande älvslöjor.

I dop- och födelseboken i Barskärsviks församling står det skrivet med vicepastorns handstil:

“November d. 26:e döptes Laurent Michaël, född d. 25:e november, son till fru konstväverskan Anna Maria Laurentsdotter Stjärnhök i hennes äktenskap med herr f d kryddkrämaren Nicolas Michaëlsson Gyllenmås. Barnet bars till dopet av fru Eva Lundberg. Vittnen: kandidaten fröken Emerentia Lövgren och herr bergsingenjören Benedikt Gyllenmås, fält-hydrografen vid Kungl. Navigationsakademien mademoiselle Laura Stjärnhök och herr expeditionsbåtförare Jonas Andersson, handelsbodsjungfrurna Elsa Eriksdotter och Carin Olofsdotter, samt herr handelsbetjänten Emil Lundberg. Dopet förrättades av hovpredikanten doktor Troberg.”

Det fanns, eftersom Nico fortfarande vägrade erkänna faderskapet, inget rimligt sätt att formulera en födelseannons till tidningarna. Inget sätt, som inte skulle ha sett underligt ut och gett upphov till skvaller och prat. Så det blev ingen annons. Lille Laurent Michaël fick i alla fall ett hedrande dopfölje med sig då han bars av handelsbetjäntens fru till och från akten i kyrkan, söndagen efter den lördag i november som blev hans födelsedag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar